Airstage

Oferta » Klimatyzacja » Airstage

KLIMATYZACJA / Airstage

Modułowy system klimatyzacji dużych budynków oferowany przez Fujitsu. Koncepcja bazuje na zmiennym przepływie czynnika chłodniczego, dowolnej konfiguracji jednostek wewnętrznych, bardzo elastycznym i rozbudowanym systemie sterowania.
Zależnie od typu, jedna jednostka zewnętrzna może obsłużyć do 16-tu jednostek wewnętrznych wybieranych spośród wszystkich dostępnych typów (kasetonowe, kanałowe, przysufitowe, przysufitowo/podłogowe, ścienne, ścienno-przysufitowe) oraz pełnego zakresu wydajności chłodniczej (od 2.15 do 17.0 kW). Typoszereg jednostek zewnętrznych obejmuje urządzenia o nominalnej wydajności chłodniczej 22.4 kW lub 28.0 kW.
Dostępne są trzy systemy obsługiwane przez ten sam model jednostki zewnętrznej.